Forretningsbetingelser og datapolitik / GDPR - Slanke-kurrejser

Er forretningsbetingelser nødvendige?

Det korte svar er ja.

Og det for at beskytte vore skønne gæster. Vi har alle nogle forventninger, og dem skulle vi gerne kunne opfylde. For at opfylde dem har vi udarbejdet nogle betingelser, der gør det lettere for os alle sammen at nå samme mål. Brug 2 minutter på at "se" disse igennem, og har du spørgsmål må du endelig kontakte os. Vi træffes på tlf.: 5485 4740 og mail info@slanke-kurrejser.dk

Almindelige betingelser - Slanke-kurrejser

Almindelige betingelser - Slanke-kurrejser

Bestilling og betaling af rejser af flere dages varighed
Tilmelding sker online via Slanke-kurrejser´s hjemmeside pr. telefon eller ved personligt fremmøde på vort kontor.
Tilmeldingen er først gældende, når depositum er Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS i hænde.
Ved bestilling mindre end 45 dage før afrejse er hele rejsens pris forfalden til betaling.
Depositum & betaling
Depositum kr. 1.000,- pr person, opkræves ved bestilling af rejsen.
Restbeløbet skal indbetales uden opfordring og skal være os i hænde senest 45 dage før afrejse.
Husk altid at oplyse bookingnummer og navn ved indbetaling
Kvittering for betaling af rejsen samt rejsebevis bør medbringes på ferien.
Online betaling kan ske med Visa, Visa/Dankort, MasterCard, samt Mobilepay.
Tillæg og rabatter
Tillæg for enkeltværelse vil fremgå under hvert rejsemål.
Halvt dobbeltværelse sælges ikke til enkeltrejsende.
Ændring af rejsemål/afrejsedato
Indtil 56 dage (8 uger) før afrejse - gebyr kr. 295,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Se under punktet: Kundens afbestilling af rejsen.
Øvrige ændringer
Af praktiske grunde kan ændring af påstigningssted ikke modtages senere end 5 hverdage før afrejse. Ændring af påstigningssted, navneændringer samt øvrige småændringer pålægges et gebyr på kr. 95,- pr. rejse-/deltagerbevis
Der tilsendes et ændringsbevis pr mail.
Kundens afbestilling af rejsen
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved afbestilling mellem 44 og 22 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt. (Dog min. depositum.)
Ved afbestilling mindre end 21 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.
Afbestillings og rejseforsikring
Vi sælger ikke længere forsikringer, men henviser til Europæiske Rejseforsikring - Europæiske
Rejsegarantifonden
Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS er medlem af Rejsegarantifonden. Medlems nummer: 2070
Kundens ansvar
Det er kundens eget ansvar straks ved modtagelsen at tjekke at rejse-/deltagerbeviset stemmer overens med det aftalte, såsom navne, dato, påstigning samt evt. ekstra ydelser). Alle aftaler vedr. rejsen skal være påført deltager-/rejsebevis for at være gældende. Ved uoverensstemmelser i afrejsetiderne, er det altid tiden på deltager-/rejsebeviset der er gældende.
Bagage
Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Sørg for tydeligt navn på bagagen.
Hver person må medbringe 1 x kuffert og håndbagage. (På rejser med en varighed over 12 dage må der medbringes 2 x kuffert og håndbagage.) En kuffert må max veje 20 kg.
Medbringer man rollator/kørestol skal dette meddeles kontoret og noteres på rejse-/deltagerbevis.
Medicin bør opbevares i håndbagagen. Det er den rejsendes eget ansvar at have dokumentation for evt. receptpligtig medicin. 
Beskadiget/stjålet bagage
Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.
Hotel
Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS benytter som hovedregel Polaris I, II og III på vore Slanke-kurrejser. Hotellet er beskrevet på vor hjemmeside. Der kan ønskes specifikt værelsesnummer, men dette kan ikke garanteres. Har det ønskede værelse balkon opkræves tillæg for dette.
Pas/Blåt Sygesikringskort
Husk at medbringe, sygesikringsbevis, og på rejser til udlandet også det blå sygesikringskort, samt gyldigt pas. Personlige papirer bedes opbevaret i håndbagagen under rejsen. 
For danske statsborgere kræves der som hovedregel ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.
Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler, også de lande der køres igennem.
Rejsedeltagerens ansvar
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes.
Tilsidesættes disse regler, forbeholder Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.
Mobilitet og særlige hensyn
Alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne på rejsen. Der kan ikke forventes hjælp af turens personale. Er der ønsker om specialkost (glutenfri kost, diabetiker eller lignende) skal dette altid oplyses ved bestilling af rejsen, og være påført deltagerbevis.
Busstandard
Alle vore rejser køres i moderne langtursbusser med toilet, friskluftsanlæg vippesæder og fodstøtter. Busserne er primært egne busser, men ved spidsbelastninger kan forekomme indlejede busser.
Fast plads kan ikke reserveres. Pladsønsker vil forsøges opfyldt.
Forsinkelser
Forsinkelser, der skyldes bus- og chaufførforhold, er uden udgifter for kunden.
Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.
Aflysning af rejsen
De Grønne Busser har ret til at aflyse af følgende årsager:
1. Katastrofe, pandemi, grænselukninger, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.
2. Såfremt Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
I tilfælde "2" er Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS forpligtet til at underrette rejsedeltageren hurtigst muligt, dog senest 14 dage før afrejse.
Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.
Reklamationer
Eventuelle reklamationer over hotel, skal fremsættes straks på stedet til rejseleder, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.
Ikke 2 mennesker har samme anatomi, og vi giver ikke garanti for manglende vægttab, eller manglende effekt af behandlinger.
Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning. Det tilrådes at fremlægge alle helbredsinformationer, som fx allergier ved konsultation, vi påtager os intet ansvar for behandlinger på hotellet eller andet sted. Vi anbefaler at man konsulterer egen læge inden rejsen.  
Erstatninger
Ved beskadigelse af kuffert mm, ulykkestilfælde, forsinkelser og andre uregelmæssigheder kan der ikke kræves erstatning af De Grønne Busser ApS. Vi anbefaler vore rejsende at kontrollere om man har en forsikring der dækker på rejsen. Alternativt tegne rejseforsikring. Se under forsikringer.
Efterlysning af glemte ting
Efterlysning modtages pr. mail info@slanke-kurrejser.dk med tydelig beskrivelse af det glemte, samt dato og tur. Dette skal ske straks efter hjemkomst. Glemte ting kan kun afhentes i kontorets åbningstid.
Eftersendelse kan ske mod forudbetaling af gebyr, kr. 245, - og fragt, (GLS eller lign.).
Glemte ting opbevares på kontoret i ca. 7 dage, hvorefter det overdrages til hittegodskontoret.
Kun et påstigningssted i hver by
Påstigning er mulig i en række byer – se under den enkelte rejse. I tilfælde, hvor der benyttes tilslutningsbus, gælder pladsreservationen ikke før omstigning til hoved bussen. Tilslutningsbussen kan være en minibus, "private car" el. taxa.
Vagttelefon
Uden for kontorets åbningstid kan telefonnr. +45 2210 4750 benyttes til vigtige opkald. Der kan ikke bestilles rejser o. lign. på dette telefonnummer.
Kontoret er åbent, man-tors. kl. 08.30 -16.00 og fredag 8.30-15.00
Teknisk arrangør
Slanke-kurrejser der er beskrevet i dette program, er arrangeret af:

Slanke-kurrejser/De Grønne Busser ApS, Håndværkervænget 22, 4873 Væggerløse,
Tlf. 54 85 47 40, Mail: info@de-gronne-busser.dk, www.de-gronne-busser.dk
CVR-nr. 26867541. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2070

Der tages forbehold for trykfejl.

Opdateret 8.12.2021

Datapolitik / GDPR

Datapolitik Slanke-kurrejser / De Grønne Busser

Dataansvarlig
Dataansvarlig for denne hjemmeside er De Grønne Busser ApS, og vi passer godt på dine oplysninger.

Den korte version:
GDPR, General Data Protection Regulation, er gældende fra 25. maj 2018, og er en række ensartede databeskyttelsesregler, som gælder i hele Europa. Den gælder for virksomheder, som er baseret inden for EU, samt for globale virksomheder, som behandler personlige oplysninger om personer i EU.
Personoplysninger er alle informationer som vi indsamler når du besøger vores hjemmeside(r), tilmelder dig konkurrencer, booker på vores hjemmeside m.m.
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Unikt ID, oplysninger om din computer/telefon/tablet som du tilgår vores side fra, samt hvilke af vore sider du besøger.
I det omfang du indtaster informationer, som følge af fx en bookning, behandler vi navn, telefonnummer, adresse, samt påstigningssted og evt. medrejsende.

Den lange version:
De Grønne Busser ApS er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på www.de-gronne-busser.dk. Det er meget vigtigt for De Grønne Busser ApS, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) GDPR, Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål af hensyn til din bestilling. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du køber produkter og bruger tjenester hos os, eller browser på vores hjemmeside fra computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer gældende vilkår og betingelser.
For at sikre dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er De Grønne Busser ApS defineret som dataansvarlig, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os pr. mail: info@de-gronne-busser.dk – skriv venligst GDPR i emnefeltet.

Oplysninger, som indsamles i forbindelse med bestilling af rejsen
Ved bestilling af rejse via vores hjemmeside eller via samarbejdspartner indsamler vi personoplysninger fra dig for at kunne gennemføre din bestilling.
Såfremt bestillingen omfatter medrejsende og evt. børn, indsamler vi ligeledes oplysning vedr. de medrejsende/barnet.
Når du gennemfører en rejse med os, indsamler vi oplysninger om din rejse. Udover ovenstående oplysninger er det f.eks. billetnummer, destination, rejsevarighed og andre eventuelle tjenesteydelser, som du har valgt at benytte i løbet af rejsen.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os, f.eks. via kundeservice, mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er oplysninger om navn og billetnummer.

Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som mailadresse eller telefonnummer.
Vi indsamler også andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig eller andre på din rejse, som er omfattet af bestillingen.
Registrering af personoplysninger sker ene og alene med det formål at kunne levere dig den ønskede ydelse.
Personoplysningerne registreres hos De Grønne Busser ApS, og vi anvender Microsoft Office-produkter og systemydelser til vores interne arbejde. Alle dine personoplysninger opbevares sikkert i vores bookingsystem (Protravel) samt mails som ligger på krypterede servere. Der tages dagligt backup af vore servere. Jfr. gældende lovgivning findes dokumenter også i papirform på adressen i op til fem år fra afrejsedatoen, hvorefter oplysningerne slettes permanent.
Dette gælder også e-mails, med mindre de ikke længere har relevans for De Grønne Busser ApS, vil disse blive slettet indenfor seks måneder.

Vi benytter anerkendte firewalls til at håndtere/scanne ud-/indkommende mails. Samt WEBROOT til at håndtere vores antivirus.
Vores hjemmeside er hostet af Procore - der dagligt kører backup af vores hjemmeside.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, ved telefonisk eller personlig henvendelse, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af din accept, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for De Grønne Busser ApS, samt vores Kundeservice- og Finansafdeling, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. De Grønne Busser ApS er dataansvarlig og den hovedansvarlige for håndteringen af virksomhedens persondata er direktør og ejer René Knudsen.
Du har, jfr. persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til De Grønne Busser, pr mail info@de-gronne-busser.dk  Mrk. venligst din mail ”Persondata” i emnefeltet.

Persondata til tredjepart også kaldet databehandler
Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores ydelser til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med køb af vores ydelser. Ovenstående informationer kan være nødvendigt at dele med relevante samarbejdspartnere, såsom hotel-/agenter, (færge og flyselskaber,) busselskaber, forsikringsselskaber, revisor, advokat samt evt. guidebureauer samt Quickpay, for at kunne tilbyde ønsket rejseydelse til kunden.

Div. Hoteller
De Grønne Busser ApS videregiver personoplysninger til hoteller, rederier m.v. som du skal benytte (til overnatning) på din rejse. Til brug for bestilling af dine overnatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Div. Busselskaber
Såfremt De Grønne Busser ApS lejer fremmede busser, vil vi videregive de personoplysninger der er nødvendige for at det nævnte selskab kan udføre den ydelse der er bestilt. Det være sig f.eks.: Fornavn, mellemnavn(e), efternavn, tlf. nr., afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder pladstildeling og evt. behov for speciel assistance under turen og evt. allergier.

Nyhedsbrev
Har man tilmeldt sig vores nyhedsbrev, vil vi også udsende nyhedsbreve med bl.a. tilbud og nyheder. Man kan til hver en tid afmelde sig vores nyhedsbrev - enten direkte via link som er indsat i vores nyhedsbreve, direkte på vores hjemmeside eller ved at kontakte De Grønne Busser.

Vi benytter vi Google Analytics samt cookies. Dette af statiske hensyn og for at styrke vores markedsføringsindsats.

De Grønne Busser ApS tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside(r) ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Vi kan desværre aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, til trods for de sendes/opbevares krypteret. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at installerer antivirus software og løbende opdatere software og apps.

De Grønne Busser ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i De Grønne Bussers systemer eller andre driftsforstyrrelser, som De Grønne Busser ApS ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

 Dine rettigheder
Som kunde i De Grønne Busser ApS kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi gemmer om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har til hver tid ret til at få dine oplysninger slettet hvis de er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Hvis du ønsker at klage:
Enhver, der mener, at persondataloven eller anden lov om privatlivets fred er overtrådt, kan henvende sig til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside
Ved hjælp af cookies registrerer vi information om, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside – Vi benytter Google Analytics. Vi bruger informationen til løbende at forbedre hjemmesiden. Oplysningerne er anonyme og de afslører ikke din identitet. Det er kun De Grønne Busser ApS, der har adgang til oplysningerne.

Denne hjemmeside er ejet og drevet af:
De Grønne Busser ApS
Håndværkervænget 22
DK – 4873 Væggerløse
Mail.: info@de-gronne-busser.dk
Tlf.: +45 5485 4740 CVR.: 26 86 75 41

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille fil, som du automatisk downloader til din computer, mobil eller tablet når du besøger en ny hjemmeside. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Nødvendige cookies er tekniske cookies, som får hjemmesiden til at fungere. Webshopping bliver muligt med den tekniske cookie, der husker, hvad du lægger i indkøbskurven. Tekniske cookies gør også, at du slipper for at skulle indtaste dit login, fordi hjemmesiden husker det fra sidste gang. NemID virker også kun, når du har tilladt cookies.


Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services ikke kan bruges, da disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies:
Cookies som du tidligere har accepteret, kan til enhver tid slettes fra din pc, tablet eller telefon.

Spørgsmål og klagevejledning
Har du spørgsmål i forbindelse med vores information eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere om GDPR?

http://www.gdpr.dk/

Siden er opdateret 23.03.2021